תוכנית העסקית היא מסמך ניהולי שמטרתו להתוות דרך ברורה בפני מנהלי העסק, יזמים ומשקיעים.
התכנית נועדה לבחון עסק קיים או עסק בהקמה ויש לה חשיבות עצומה לצמיחת העסק והתווית דרכו.
התכנית עוסקת ברעיון העסקי, בתיאור השירות ו/או המוצר שמוכר העסק, תאור הענף, תיאור המתחרים, המודל העסקי ובתחזית פיננסית לשנים הבאות. 
תכנית עסקית היא חשובה  ונחוצה לכל עסק. בעל העסק לומד באמצעותה להציב לעצמו מטרות ברורות וריאליות, נמנעות אכזבות ומצטמצם הסיכוי לכשלון העסק. 
התכנית נועדה גם כמסמך בסיס ללקיחת הלוואות בערבות מדינה.


אני ממליצה לכם להגיע אלינו ולקבל שירות זה שיעזור לכם לאורך שנים בתכנון צעדיכם בעסק ויסייע לכם בגיבוש הרעיון העסקי וניתוח סוגיות כלכליות ומימוניות הנדרשות להגשמת הרעיון עסקי על ציר של זמן נתון.

מכאן גם המורכבות של התוכנית העסקית שמצריכה חשיבה מערכתית בבנייתה , איזון בשכבות התפעוליות  של העסק והתאמתם למטרות העסקיות. הפעלת העסק בדרך מסוימת משפיעה על העסק בצורה דרמטית גם על המבנה הארגוני הנדרש וגם על מבנה ההשקעות וכד'.

בניית התכנית מתחילה בניתוח בסיסי שבו בוחנים את המבנה העסקי  ,(Business structure) הסביבה העסקי (  ( Eco-system, ומגדירים יעדים ואבני דרך אפקטיביים. 

לאחר מכן מגדירים את האסטרטגיה העסקית הנבחרת והמשאבים הנדרשים. את המשאבים מחלקים ליחידות הפעילות הבסיסיות של העסק (שיווק, מכירות , כספים, כ"א) . יש לשים לב שהקצאת המשאבים נעשית בצורה שתבטיח התאמה בין היחידות השונות.

לאחר שהותווה מבנה העסק ונבחנו המשאבים הנדרשים  בוחנים את מבנה ההוצאות וקובעים יעדי מכירות ריאלים לרעיון ומה הם המשאבים המתוכננים (כמובן שבכל שלב ניתן לבצע התאמות וחוזר חלילה). לאחר מכן עורכים תחזיות פיננסיות וניתוחים ע"פ כללים חשבונאים מקובלים (דו"ח רו'ה, תזרים מזומנים, ניתוח רווחיות ונקודת איזון וכד')

לאחר סיום עבודת הניתוח ניגשים למלאכת עריכת המסמך של התוכנית העסקית אשר בדרך כלל נכתבת על פי תבנית קבועה הכוללת מספר פרקים:
 

  1. תמצית מנהלים

  2. הצגת הרעיון והזדמנות העסקית

  3. הצגת השוק והפוטנציאל

  4. הצגת הרעיון השירות /מוצר

  5. האסטרטגיה העסקית

  6. מערך השיווק והמכירות

  7. מערך התפעול

  8. ארגון ומבנה כוח אדם (כולל תרשים ארגוני)

  9. תוכנית השקעה

  10. תחזיות פיננסיות וניתוחים פיננסים

 

הצגת התוכנית צריכה להיכתב בהתאם לקהל אליה היא מופנית.

תכנית עסקית היא חשובה  ונחוצה לכל עסק הן עסק בשלב ההקמה והן עסק קיים. בעל העסק לומד באמצעותה לקבוע יעדים ברורים וריאליים וכמו כן הוא לומד על חשיבות עריכת בדיקות פיננסיות של העסק לעיתים מזומנות כדי למנוע ולצמצם כשלים בעסק. 
התכנית נועדה גם כמסמך בסיס ללקיחת הלוואות בערבות מדינה.
ממליצה לכם להגיע אלינו ולקבל שירות זה שיעזור לאורך שנים בתכנון צעדיכם בעסק.

תוכנית עסקית