טיפ עסקי 165


אנחנו נמצאים כפסיעה משנת 2018. ישנם מס' צעדים שחשוב שתבצעו בימים האחרונים שנותרו לסוף השנה.

היום נתמקד בהפקדות לקופות הגמל. אך לפני כן בואו ונבין שני מושגים בסיסיים וההבדל ביניהם:

זיכוי מס הכנסה

זיכוי מס הכנסה הוא החזר כספי של המס שבו מחויב הנישום . למשל, זיכוי מס של 35% מהסכום שהופקד לקופת גמל משמעותו היא: אם הפקדת 200 ש"ח, תקבל ממס הכנסה זיכוי מס בסך 70 ש"ח.

ניכוי מס הכנסה

ניכוי מס הוא הפחתת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 2000 ש"ח. מתוכם הפקדת 600 ש"ח לקופת גמל. מס הכנסה לא יתייחס ל-600 ש"ח שהופקדו כאל הכנסה חייבת במס, ויגבה מס רק מתוך 1,400 ש"ח הנותרים.


מהן הטבות המס שמקבל עצמאי בשנת 2018?

תקרת הסכום השנתי להפקדה לקופת גמל וקבלת הטבות מס לעצמאי היא 34,452 ש"ח .

ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שתקרתה ב- 2018 היא 208,800 ש"ח (סכום שנתי). תכפילו 16.5% ב- 208,800 ש"ח ותקבלו 34,452 ש"ח – זה הסכום שאתם זכאים להטבת מס.

איך מתחלקות הטבות המס בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לשני חלקים שאינם שווים, העומדים על הסכומים הבאים ב-2018:

  • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שעומדת על 208,800 ש"ח בשנת 2018. הסכום להפקדה הוא עד 22,968 ש"ח.

  • זיכוי 35% מסכום המס עבור מס הכנסה: כאן סכומי ההפקדה נעים מ- 5% ל- 5.5%, תלוי האם ניצלתם את ההטבה הניתנת על הפקדת עד 3.5% מתקרת השכר לביטוח אבדן כושר עבודה או לא. כאשר תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 208,800 ש"ח, הסכום להפקדה הוא עד 11,484 ש"ח. כאשר תקרת הזיכוי עומדת על 5% בלבד מתוך 208,800 ש"ח, הסכום שתוכלו להפקיד הוא עד 10,440 ש"ח. אתם יכולים להפקיד גם פחות.

​טלפון: 03-7288737 פלאפון: 050-6209090

כתובת המשרד: כנרת 5, בניין בסר 3 קומה 10, בני ברק

מייל: omaly7@gmail.com אתר : www.orlymaly.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/orlymaly/?ref=aymt_homepage_panel