תיאום מס

מייצג (רו''ח או יועץ מס) הרשאי לייצג נישומים עפ"י סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שע''ם, יכול להגיש עבורך בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס (טופס 117).

מגיש בקשה לתיאום מס, שאין לו תיק במס הכנסה, רשאי לערוך תיאום מס אצל מייצג רק אם הכנסותיו ממשכורת נמוכות מ- 188,544 ₪ (נכון לשנת המס 2014) כמו-כן, תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאיים).