גילוי מרצון

מסתיים המועד להגשת בקשות לגילוי מרצון עוד שבוע. המסלול האנונימי לגילוי מרצון - בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה נתן להגיש עד 6.9.2015 המסלול המקוצר לגילוי מרצון– בקשות לא אנונימיות עם סכומי הון והכנסות חייבות במס נמוכים יחסית ניתן להגיש עד 6.9.2015 במסלול הרגיל והאנונימי רשאי פקיד השומה, לאחר הגשת דוחות מס מתקנים, לחתום עם הנישום על הסכם שומה חלקי (על מרכיבי הגילוי מרצון בלבד). מומלץ למהר ולפנות אלי . לאחר 6.9.155 יסתימו ההטבות במסלולים הנ"ל.