עסק קטן

בעל עסק קטן יכול בתנאים מסוימים להגיש דו"ח מקוצר.

בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח מדובר על הכנסות בידי מגיש הדו''ח או בידי בן זוגו מהמקורות הבאים בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבאות, מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.