דו"ח הצהרת הון

מה הוא דו"ח הצהרת הון ומדוע חשובה מאוד הצהרת ההון הראשונה שתגישו?

דו"ח הצהרת הון הוא דו"ח על רכוש והתחייבויות ליום 31.12 לשנה שאליה נדרשתם להגיש הצהרת הון. כל עצמאי, מנהל חברה, שכיר החייב בהגשת דו"ח -נדרשים להגיש הצהרת הון לרוב בשנה הראשונה לפתיחת העסק. אם זו הפעם הראשונה שאתם מגישים הצהרת הון, רצוי שתימנעו מדבר אחד חשוב: רבים משתדלים להפחית מערך נכסיהם בהצהרה הראשונה.

פעולה זו היא טעות אם חושבים על הצהרת ההון של השנים הבאות משום שאותם נישומים ימצאו את עצמם בבעיה קשה בהצהרת ההון הבאה שלהם. הם יצטרכו להסביר לפקיד המס את הגידול הניכר בנכסיהם. לכן חשוב לדייק בהצהרת ההון הראשונה ולהעזר ברואה חשבון שיידע להדריך אותכם בהגשת הצהרת ההון הראשונה.

מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים השנתיים של העצמאים על ידי השוואת הון בין שתי תקופות. זאת בהתייחס להכנסות נטו, הוצאות מחיה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות אחרות שעמד בהן הנישום. כך ניתן לעמוד על נכונות הדיווחים בין התקופות הללו.