לקראת סוף שנת המס

מספר נושאים חשובים לבעלי עסקים לקראת סוף שנת המס: 1. לעסקים בעלי מלאי: יש להכין רשימת מלאי לקראת סוף שנה ליום 31.12.15. רשימת המלאי תכלול:

שם המוצר המדויק ותאורו, ברקוד במידה ויש, כמות המלאי וערך כל יחידה. יש גם לפקוד את המלאי שנמצא בבעלות הנישום ושייך לאחרים בציון שם הבעלים ופרטיו. 2. יש להכין רשימת חיבים וזכאים של העסק. 3. איסוף אישורים שנתיים מלקוחות על ניכוי במקור. 4. לאסוף ולהעביר למיצג את כל חשבוניות ההחזר, תיקוני חשבוניות ביטולים ועוד שהיו במהלך השנה. 5. טיפול בחובות אבודים והכנת כל המסמכים הרלוונטים לנושא זה.