מס דירה שלישית

לאור המגמה של שר האוצר למסות דירות מדירה שלישית ומעלה (חשוב לציין שהחוק עדיין לא עבר בכנסת) ראוי לבחון אופציות השקעה נוספות כמו: השקעות בנדל"ן בחו"ל. מי שחושב לרכוש נדל"ן בארה"ב כדאי שיידע: ישנן שתי חלופות למיסוי הכנסות שכירות מנדל"ן בארה"ב בישראל: 11. שיעור מס שולי - לפיו תשלמו מס על ההכנסות משכירות לפי שיעור המס השולי שלכם בישראל. עליכם יהיה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בישראל שיכלול את כל ההכנסות שלכם כולל הכנסות משכירות בארה"ב. בבחירה באופציה הזו תוכלו לקזז את כל ההוצאות הרלוונטיות מהשכרה ולקבל זיכוי בגין המיסים ששולמו על ההכנסות מנדל"ן בארה"ב. ברמת הכנסה מנדל"ן בארה"ב של מעל 25% השכר הממוצע במשק (בישראל) תדרשו לשלם בישראל גם ביטוח לאומי בגין ההכנסה. 2. שיעור מס קבוע 15%% בישראל – במסגרת האפשרות הזו כאשר ההכנסות יגיעו לישראל הן ימוסו בשיעור מס קבוע (15%), המס יחושב כאחוז מההכנסות בניכוי פחת בלבד ולא ניתן יהיה לקבל זיכוי על מיסים ששולמו בגין הנדל"ן בארה"ב.