ניהול עסק

כדי לשפר את התוצאות העסקיות והפיננסיות ובכדי לחזק את כושר הישרדותו של כל עסק מוטלת עליכם, בעליו או מנהליו של העסק, האחריות לדאוג לניהול מקצועי ואפקטיבי. רו"ח הוא האיש שיסייע בידכם בנקודות החשובות הבאות שהן קריטיות לניהול נכון: 1. ניהול תזרים מזומנים בעסק. 2. תמחור מוצרים ושירותים בצורה נכונה ואופטימאלית. 3. בדיקת הסיכונים העסקיים וניהולם. 4. התנהלות נכונה בחסכון בהוצאות. 5. תהליכי גבייה יעילים מלקוחות 6. ביסוס החלטות על ניתוח כלכלי. 7. ניהול מערך האשראי של העסק בצורה חכמה. 8. ניהול תקציב ובקרה תקציבית 9. ניתוח הדוחות הכספיים