ספרי חשבונות

ספרי החשבונות של העסק חשובים מאוד לניהולו התקין והמסודר של כל עסק. רצוי מאוד, להתייעץ עם רואה החשבון שלך , לשאול איזה ספרים עליך לנהל ולבקש את אישורו למבנה הקבלה, החשבונית, הזמנת עבודה וכל אחד מהספרים שמנהל העסק. אין להסתפק במעצב או בבית דפוס שייעשה זאת מהסיבה הפשוטה שביום שבו יגיע מפקח מס הכנסה לעסק הוא לא יתרשם מצבעי הדפים והגרפיקה אלא יבדוק את תוכנם והאם הם ערוכים בהתאם ל"תקנות ניהול ספרים"