דו"ח תזרים מזומנים

חשיבותו של דו"ח תזרים מזומנים בעסק

עסקים יכולים ליפול או להיקלע לקשיים תזרימים במידה ובעלי העסק לא ינהלו דו"ח תזרים מזומנים שישקף להם בצורה ברורה את מצבו הכספי של העסק. עסק יכול להיות רווחי ולמרות זאת לא לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות השוטפות.

יתכן מצב שבו דו"ח רווח והפסד יהיה חיובי אך דו"ח תזרים מזומנים שלילי וזאת ממספר סיבות: א. הרווח העסקי איננו מכסה את ההתחייבויות שאינן רשומות בדו"ח רווח והפסד. ב. קיימת לעסק בעיה לגבות תשלומים מלקוחות ובפועל תשלומים טרם נתקבלו למרות שנרשמו בדו"ח רווח והפסד.

יתכן מצב שבו דו"ח רווח והפסד יהיה שלילי לעומת תזרים מזומנים חיובי: א. דחיית תשלומים לספקים בפועל לעומת רישום ההוצאה לספקים בדו"ח רווח והפסד. ב. תתכן הזרמת כספים חיצונית שאינם קשורים להכנסות העסק כגון: הלוואות הון בעלים וכו'.

תרצו לדעת באיזה מצב נמצא העסק שלכם ואיך לתכנן את שנת 2017? פנו אלי.