פנסיה חובה לעצמאיים

ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום ד' האחרון את חוק פנסיה חובה לעצמאיים ההסדר יכנס לתוקף ב ..1.1.17

החובה להפריש חלה על עצמאיים מגיל 21 ומתחת לגיל 60 מה הם אחוזי ההפרשה? עד מחצית השכר הממוצע במשק ו – 12.55% מעל ועד השכר הממוצע במשק4.45% סה"כ למי שהכנסתו לפחות בגובה השכר הממוצע מדובר בכ- 850 שקלים לחודש ניתן לקבל הטבות מס בגין ההפקדה החדשה: 1.הפקדה לקופ"ג עצמאית שמזכה בניכוי וזיכוי למפקיד בתנאי שהוא משלם מס. שינוי בדמי ביטוח לאומי כתוצאה מהחוק החדש .2 הפחתת דמי הביטוח עד 60% מהשכר הממוצע במשק ל 2.87% במקום 6.72% העלאת דמי הביטוח מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ל 12.85% במקום 11.23%