גילוי מרצון

הליך הגילוי מרצון מסתיים ב-31 בדצמבר

21 דצמבר 2016 עוד 10 ימים ל"נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים . עד היום הוגשו במסגרת ההליך כ- 6,000 בקשות

נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים בעוד 10 ימים, ב-31 לדצמבר 2016. במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ- 6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20 מיליארד ₪. עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר.

מציעה לסייע לכל מי שעדיין לא נצל את ההליך ומחזיק בחו"ל כספים, נכסים להגיע מידית כדי להכנס עדיין ב"נעלי" הנוהל ולנצל את ה-8 ימים שנותרו. האלטרנטיבה היא הליכים פליליים ותשלום מלא המס.