מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על אדם שבבעלותו 3 דירות או יותר (גם חלק בדירה נחשב כדירה) ושסה"כ חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו . המס מוטל על שנת מס מלאה. נמכרה דירה במהלך השנה היא תחויב רק על החלק היחסי מהשנה .


סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע X החלק היחסי בשנה בה היה חייב X החלק בבעלות . (הסכום הקובע - סכום המחושב ע"פ נוסחה שבחוק הלוקחת בחשבון את מיקום הנכס ושטחו על בסיס מדדים סטטיסטיים). החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס ע"פ סכום קובע מתואם יחסי.

אם ברצונכם לדעת פרטים נוספים , מועדי תשלום, מילוי הדיווח לרשות פנו אלי.


אורלי מלי רואת חשבון

בניין ב.ס.ר 3, כנרת 5, בני ברק

03-7288737, 0506209090