?קבלת ממס הכנסה למלא טופס 5329

טופס זה הוא למעשה "מיני הצהרת הון". בטופס מתבקש האזרח למלא את מקורות הכנסותיו, פרטי חשבונות בנק, נכסי הנדל"ן, חברות בבעלותו, עסקים ועוד.

יש לייחס לטופס חשיבות רבה שכן הוא נשלח ע"י רשות המיסים לאחר שעלה מידע על הנישום באחד מהמקורות העומדים והרשות רוצה לבדוק מידע זה.

קיימות מספר סיבות לקבלת הטופס:

1. בעל דירות שאיננו מדווח על הכנסות משכירות.

2. אדם המעלים הכנסות מכל סוג שהוא.

3. אנשים שיש להם עיסוקים, הכנסות, חשבונות בארץ ובחו"ל שלא דיווחו עליהם.

4. מידע ההכנסות שקיים בידי הרשות איננו תואם את רמת החיים של הנישום.

לאחר מילוי הטופס הוא נבדק ויתכנו מספר אפשרויות:

1. פתיחת תיק שומה, בקשה להגשת דוחות זימון לדיונים ותשלום מס.

2. חקירה פלילית.

מסקנה:

מי שמקבל את הטופס עלה במחשב מס הכנסה ונמצא במעקב.

העזרו ברואה חשבון למילוי הטופס. הוא איננו תמים כפי שהוא נראה.

אי הגשת הטופס מהווה עברה פלילית שדינה מאסר בפועל.

אשמח לעזור לכם במילוי נכון של הטופס.

אורלי מלי רואת חשבון

בניין ב.ס.ר 3, כנרת 5, בני ברק

03-7288737, 0506209090