הגשת דוחות לשנת 2016

האם נערכתם כיאות להגשת דוחות למס בכנסה? מועד הגשת הדוחות

מתקרב ובא.

משרדי נותן שירות מסור ומקצועי בהגשת דוחות ליחידים וחברות החייבים בהגשת דוחות גם אם במהלך 2016 לא היו לקוחות המשרד.


בים בהגשת דוחות גם אם במהלך 2016 לא היו לקוחות המשרד.

הגשת דוחות ליחידים החיבים בהגשת דו"ח מקוון למס הכנסה

על מנת לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת המס 2016 והיערכות מתאימה, החליט מנהל רשות המסים מר משה

אשר, לדחות את מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון

לפי סעיף 131(ב2 )לפקודת מס הכנסה עד ליום חמישי ה-29.6.2017

הגשת דוחות ליחידים שאינם חיבים בהגשת דו"ח מקוון למס הכנסה

לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, שאינם חייבים

בדו"ח מקוון, הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הדו"ח עד ליום

29.5.2017-שני ה

הגשת דוחות לחברות החייבות בהגשת דוחות לשנת 2016 למס הכנסה

בהתאם לתיקון 210 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת הגשת דוח מקוון על כלל דוחות החברות, משנת המס 2015 ואילך, למעט דוחות של מלכ"רים ושותפויות נפט. היישום לשידור דוחות חברות ישירות לשע"ם, על ידי מייצגים המקושרים לשע"ם והיישום לשידור דוחות חברות באינטרנט, יופעלו על פי המתוכנן במהלך חודש יוני .2017 לפיכך, החליט מנהל רשות המסים מר משה אשר, לדחות את מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוון עד ליום שני ה- 31.7.2017