דו"ח עצמאי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן

בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח מקוצר בן עמוד אחד בלבד, במקום הדו"ח השנתי המקיף.

שידור דו"ח שנתי מקוצר אינו כולל חישוב מס, ועל-כן לא נדרש מילוי שדות הזיכויים והניכויים השונים.

מי רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר?

בכל אחד מהמצבים הבאים ניתן להגיש דו"ח שנתי מקוצר:

* לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 ש"ח ולבן הזוג השני אין הכנסות כלל.

* לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסה מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 ש"ח ולבן הזוג השני יש הכנסה מעבודה בלבד או מקצבה בלבד שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינה בהגשת דו"ח.

* לכל אחד משני בני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על 60,000 ש"ח.

* מי שבידיו הכנסות משוק ההון, מהן נוכה מלוא המס במקור, וכלל הכנסותיו אינן עולות על סכום של 811,560 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2016) רשאי להגיש דו"ח מקוצר.


תרצו פרטים נוספים? פנו אלי ואשמח לעזור.