חופשת לידה - ישראל לעומת שוודיה

חופשת לידה: 105 יום בישראל לעומת 480 יום בשוודיה

בישראל:

החל ב-1 בינואר 2017 הוארכה תקופת הלידה וההורות (בעבר – חופשת הלידה) והורחבו הזכויות של האב בתקופת הלידה. מעתה,

  • האם זכאית לדמי לידה בעבור 15 שבועות 105 ימי זכאות במקום 14 שבועות עד כה.

  • חופשת הלידה של אב תהיה 7 ימים רצופים לפחות (במקום 21 ימים שהיו עד כה).

  • כמו כן, אב יוכל לצאת לחופשת לידה ל-7 ימים עם בת זוגו, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.

למרות שיפורים אלו בתנאי הזכאות לחופשת לידה, ישראל עדיין רחוקה מהמודל השוודי לחופשת לידה

בשוודיה:

  • חופשת הורות בתשלום benefit parental ניתנת למשך 480 ימים או 68 שבועות.

  • ההורים יכולים לחלוק ביניהם את החופשה שווה בשווה – 240 יום כל אחד, או לצאת לחופשת לידה ביחד לתקופה של עד 30 ימים ולנצל את המכסה שנותרה להם כרצונם.

  • גובה דמי הלידה ל-390 הימים הראשונים הוא 80% השכר האחרון לעומת 100% בישראל

  • התשלום ליתרת הימים (90 יום) הוא סכום קבוע ואחיד של 19 אירו ליום.

רוצים לדעת עוד על זכויותכם במס הכנסה, ביטוח לאומי פנו אלי

אורלי מלי רואת חשבון