החזר מס- האם מגיע לי?


במרבית המקרים, כאשר אדם עובד אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס אשר מחושב על ידי המעסיק מהווה מס מדוייק וסופי. עם זאת, קיימים גם מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדוייק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות. הפרשי המס נובעים לעתים רבות מחוסר מידע של המעסיקים לגבי זכויות עובדיהם, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין חבות המס של העובד. בנוסף, קיימות הטבות אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.

הפרשי מס, כאמור לעיל, יכולים לנבוע, בין היתר, גם מהסיבות הבאות:

1 .עבודה אצל שני מעסיקים או יותר.

2 .עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס.

3 .קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב;

4 .שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה.

5 .עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים.

6. האם קנית/מכרת נכס, השקעת בבורסה או/ו תרמת בשנים האחרונות?

7. האם יש לך ילד לקוי למידה או נטול יכולת?

8. האם הנך חד הורי ו/או משלם מזונות?

9. האם סיימת תואר אקדמי או לימודי מקצוע?

הרשימה חלקית ולא סגורה.

במידה ואתם שרוצים לבדוק אם מגיע לכם החזר מס- אשמח באם תפנו אלי.