הטיפ השבועי


בעקבות פניות שנעשות לרשות המיסים לרבות פניות ממשרד הבריאות בנושא עדכון התקנות של הוצאות בעסק - רשות המיסים הבינה שיש לערוך שינוי ולהתאים את תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972 להיום ולרצון לשמור על הבריאות.

סעיף 2(1) לתקנות הנ"ל קובע כי יותרו בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום. התקנה מגדירה כיבוד קל כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה"

השינוי בעמדת רשות המסים הוא שהסיפא של הגדרת "כיבוד קל" יכול לכלול גם פירות וירקות העונה.