מה חשוב לדעת כשפותחים עסק?


אחד הכישורים הכי חשובים שעצמאיים חייבים לרכוש מהר כדי שהעסק שלהם יצמח בקצב הרצוי היא היכולת לבחור את האנשים והגופים הנכונים שיעזרו להם לעשות זאת. מדובר בעניין קריטי לפעילות העסק.

כעצמאיים, עלינו לבחור שותפים כלכליים או ניהוליים לעסק, ספקים, נותני שירות ומלווים. יש שיאמרו שהמלווה החשוב ביותר שלכם כעצמאיים הוא רואה החשבון שלכם.

בחירת רואה החשבון יש לה משמעות בקביעת ההבדל בין עסק מרוויח לבין עסק כושל. רואה חשבון טוב מופקד לא רק על ניהול החשבונות שלכם בשוטף אלא גם ובעיקר על תכנון פיננסי נכון של העסק. הוא ידע לומר אילו הוצאות מוכרות לצרכי מס ויעזור לכם לבצע תכנון כלכלי שימקסם את התשואות הכלכליות, קרי הרווחים שלכם, ויפנה אותם להשקעות חוזרות בעסק.

מה היתרונות ברו"ח מקצועי?

  • הוא יעזור לכם להבין כיצד עליכם להתאגד: יחיד, שותפות, חברה.

  • הוא יעזור לכם לקבל החלטות שטובות לעסק ומתאימות לכם במישור העסקי, במישור הפיננסי, הכלכלי ובמישור המיסויי.

  • הוא מכיר את העסק שלכם יותר טוב מכל אחד אחר שכן הוא מכיר את הצד הפיננסי שיש לו השלכות על החלטות כלכליות, מיסויות , עסקיות ועוד.

  • הוא גם יידע לסייע לכם לתכנן את עתיד העסק על סמך בחינת נתוני עבר וקריטריונים נוספים.

אשמח לפגוש אותכם ולסיע לכם בקבלת ההחלטות הנ"ל.

אורלי מלי רואת חשבון

050-6209090, 03-9288802

מייל: omaly7@gmail.com