טיפ עסקי - 160


האם הוצאות כיבוד מחוץ לעסק הן הוצאות מוכרות?

בית המשפט המחוזי, בפסק דין שניתן ע"י השופט בורנשטין בעניין חברת מהילי, ניתח את הוראות סעיפים 17 ו-31 לפקודת מס הכנסה כמו גם את הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 ("התקנות") (ובפרט את תקנה 2(1) לתקנות) וקבע, כי הוראות הדין אינן מאפשרות ניכוי הוצאות כיבוד שהוצאו שלא במקום עיסוקו של הנישום. השופט הוסיף וקבע, כי אין לקבל את הטענה לפיה יש לראוֹת בבתי הקפה כחלק ממקום העיסוק גם אם הנישום מקיים בבתי הקפה פגישות עסקיות באופן תדיר. הסיבה היא שקבלת טענה זו תרוקן מתוכן את הגדרת "מקום עיסוק" כפי שהוּספה בתיקון לתקנות והמתייחסת למקום שבּו

.מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו

.הוגש ערעור לבית המשפט העליון ונדחה

אורלי מלי רואת חשבון

טלפון: 03-9288802 פלאפון: 050-6209090 פקס:1533-9288802

כתובת המשרד: מצדה 7, בניין בסר 4 קומה 26, בני ברק

omaly7@gmail.com:מייל www.orlymaly.co.il :אתר

פייסבוק: www.facebook.com/orlymaly/?ref=aymt_homepage_panel