טיפ עסקי - 161

עבדתם ביום הבחירות לרשויות המקומיות? חשוב שתדעו: בחוק אין הגדרה לגבי מועד השבתון, אך לאור העובדה שבחוק הבחירות קבעו ששעות ההצבעה הן מ- 07:00 עד 22:00, מקובל להתייחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00.

  • מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון.

  • עובדים שהועסקו באופן חד פעמי במהלך יום הבחירות בעבודות הקשורות למערכת הבחירות עצמה, כגון: עבודה בוועדת קלפי, עבודה בשירות אחת המפלגות וכיו"ב, זכאים לתנאי שכר מיוחדים.

  • עובדים (כולל עובדים זרים המועסקים בסיעוד או בענפים אחרים) שנתבקשו על ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות. במקרים אלו ייתכן שהעובד והמעסיק יסכימו על שכר הגבוה מ-200%.

  • על פי נוהג שהשתרש בין ארגוני ההסתדרות והמעסיקים וכן על פי ההוראות הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ופרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המעסיקים אמורים לשלם למי שעבד ביום הבחירות שכר בשיעור של 200%, או לחלופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתם בפועל ביום זה.


אורלי מלי רואת חשבון, מצדה 7, בני ברק

טלפון: 03-7288737 פקס: 03-5371175 פלאפון: 0506-209090

מייל: omaly7@gmail.com אתר: orlymaly.co.il