טיפ עסקי 167


הגדרת מבוטח כעצמאי משפיעה על גובה דמי הביטוח הלאומי ,על דרך תשלומם ועל הזכאות לקצבאות.

הגדרת מעמד העצמאי יש לה השלכה לגבי גובה דמי הביטוח .

מי מוגדר כ"עובד עצמאי" לעניין חוק הביטוח הלאומי ?

"עובד עצמאי" הוא אדם העונה על אחד מהמצבים הבאים:

1. הוא עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50%

מהשכר הממוצע - 5,137 ש"ח (נכון לשנת 2019).

3. הוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו שווה או עולה על

15% מהשכר הממוצע - 1,541 ש"ח (נכון לשנת 2019).

עובד עצמאי שאינו עונה על אחד מהמצבים הללו הוא "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

חשוב מאוד לבדוק את הייצוג בביטוח לאומי. יש לכך משמעות רבה בגובה תשלום דמי הביטוח.

קבלתם לשלם סכומים גבוהים מביטוח לאומי ואינכם יודעים מדוע ו/או אינכם בטוחים שאתם משלמים את הסכומים הנכונים? פנו אלי.

אורלי מלי, רו"ח , בניין בסר 4, מצדה 7 בני ברק

טלפון: 03-9288802 פקס: 03-5371175 פלאפון: 0506-209090

מייל: omaly7@gmail.com , אתר: www.orlymaly.co.il