פוסט 169


בהתאם לכללים החדשים עמותות שמחזורן הכספי נמוך מ- 500,000 ₪ לא נדרשות להגיש דוח כספי. נתונים כספיים מסוימים יפורטו על ידן במסגרת הדוח המילולי, כגון דיווח מפורט על הכנסות, הוצאות, יתרה בבנק והלוואות שנלקחו. ככל שעמותה שהמחזור הכספי שלה נמוך מ- 500,000 ₪ מעוניינת בהגשת דוח כספי, היא יכולה להגישו, בנוסף לפירוט הנתונים הכספיים בדוח המילולי. כמו כן, יש לדווח על התורמים אשר תרמו לעמותה תרומות מעל 100,000 ₪ או תרומה תרומה שנתית מצטברת של 50,000 ש"ח לפחות והמהווה לפחות 20% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה. פותחים עמותה? מנהלים עמותה? אשמח להגיש עבורכם דוחות לרשם העמותות, למס הכנסה וללוות אותכם בצורה נכונה ומהימנה כל השנה.

צרו עמי קשר אורלי מלי 0506209090 ​​ אורלי מלי, רו"ח , בניין בסר 4, מצדה 7 בני ברק פלאפון: 0506-209090:טלפון:03-9288802 פקס:1533-9288802 www.orlymaly.co.il: מייל omaly7@gmail.com :אתר