מי חייב להיות עוסק מורשה ?

כידוע ישנם עסקים החייבים להרשם כעוסק מורשה ואינם יכולים להרשם כעוסק פטור.
עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר.

 • בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד.

 • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה.

 • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

 


מה ההבדלים בין עוסק מורשה לפטור ?
 

 • עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ על כל עסקה (אם העסקה לא פטורה ממע"מ או בשיעור מע"מ אפס)

 • עוסק מורשה יכול להוציא חשבונית מס

 • עוסק מורשה יכול לקזז מע"מ מההוצאות שלו

 • עוסק מורשה מדווח למע"מ באופן שוטף (בד"כ פעם בחודשיים) לעומת עוסק פטור שמדווח רק פעם בשנה

 

 

מהם יתרונות עוסק מורשה ?

לעוסק מורשה ישנם מספר יתרונות לעומת העוסק פטור.

 

 • תדמית של עסק "רציני" יותר לעומת עוסק פטור

 • ניתן לקזז את המע"מ כאשר ישנם הוצאות מהותיות

 • ישנם גופים גדולים שמוכנים לעבוד רק עם עוסק מורשה (שלא בצדק)

 • במידה והעסקאות החייבות הם בשיעור מע"מ אפס, ניתן לקבל החזרי מע"מ

       באופן קבועמהם החסרונות של עוסק מורשה ?
 

 • התחשבונות פעם בחודשיים עם מע"מ

 • העלות הסופית של המוצר או השירות ללקוח  גבוהה יותר לעומת עוסק

       פטור ( עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ )

 • עלות ניהול חשבונות גבוהה יותר לעומת עלות ניהול חשבונות של עוסק פטור.
 

עוסק מורשה