עוסק פטור

מי יכול להרשם כ" עוסק פטור"

 

 כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה )הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2014 הסכום הקובע היה 100,000₪) תסווג כ"עוסק פטור".

על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות )או מהווה את אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, עליך להירשם כעוסק מורשה וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך.

כעוסק פטור:

 • אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.

 • אתה נדרש להגיש פעם בשנה עד ה-31 בינואר הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.

 • אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.

 • אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.

 • מחזור העסקאות הפטור ממע"מ מתעדכן משנה לשנה ע"פ שיעור עליית המדד.

 • במידה והעוסק פטור חורג מגובה המחזור הפטור עליו לשלם מע"מ על ההפרש.
  על התקופה שבה בוצעה החריגה ניתן לקזז במקביל גם את המע"מ מההוצאות כך שהתשלום למע"מ בגין החריגה יהיה נמוך יותר.

 • עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ומצד שני אינו יכול לקזז מע"מ מהוצאותיו.

 • הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד והוא לא פטור ממס הכנסה ובמרבית המקרים אינו פטור מביטוח לאומי

 

ישנם מקצועות ובעלי עיסוקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסק פטור ללא קשר לגובה המחזור.

מי אינו יכול להירשם כעוסק פטור ללא קשר לגובה המחזור אלא חייב להירשם כעוסק מורשה

 

 • בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה   חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד .

 • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה.

 • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.

 • סוחר רכב ומתווך רכב.

 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.

 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

  

מה הם היתרונות של עוסק פטור?

 

 • הדיווח למע"מ נעשה פעם בשנה עד ל-31 בינואר של השנה העוקבת. 

 • לסכום ההוצאות מתווסף המע"מ שאינו ניתן לקיזוז לפיכך סכום

       ההוצאה לצורך מס גדול יותר וכתוצאה מכך הרווח קטן יותר.

 • תשלום ביטוח לאומי קטן יותר.

 • ניהול ספרי חשבונות לצורך מס  פשוט יותר מעוסק מורשה

 • עלות עריכת דוח שנתי ע"י רואה חשבון נמוכה יותר.

 

 

מה הם החסרונות של עוסק פטור?

 

 • תדמית של עסק קטן

 • "רתיעה מלגדול"  שלא מאפשרת לו להגדיל את המחזור מהחשש מהצורך    

       לעבור להיות עוסק מורשה 

 • לעיתים יש צורך לרכוש ציוד בסכומים גבוהים ולא עושים זאת כי רק עוסק

       מורשה יכול לקזז את המע"מ בגין רכישות אלה מה שאינו מתאפשר לעוסק פטור .

 • חלק מהגופים גדולים אינם מוכנים לעבוד עם עוסק פטור

 

 

לשים לב!

 

 • רישום כעוסק פטור מתאים לעסק קטן. לרוב מדובר בעסק שרק נפתח  
  או כעיסוק נוסף לשכיר 

 

 • המונח עוסק פטור הוא מונח  מחוק מע"מ והוא מתייחס לדיווחים למע"מ בלבד.

 

 • יש לפתוח תיקים גם במס הכנסה וביטוח לאומי.