אם אתם בעלי עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם פנו אלי ואבדוק את זכאותכם להלוואות בערבות מדינה וזאת במחירים נוחים במיוחד.

עסק חדש או עסק בתהליכי צמיחה, זקוק למקורות מימון על מנת להתפתח ולהשקיע, כאשר את פירות ההשקעה יראה רק כעבור זמן. גם אם בתחילת הדרך יזמים רבים משתמשים בהונם הפרטי, הרי שככל שהצרכים עולים כך גובר גם הצורך במקורות מימון חיצוניים. 

הלוואה לטווח ארוך חשובה לעסקים שנכנסים לתהליכים של פיתוח (פיתוח מוצר, פיתוח שוק, גיוס לקוחות ועוד) בהם יש פערי זמנים בין ההוצאות לבין ההכנסות הצפויות


הגשת הלוואה בערבות מדינה מתבצעת לאחר הכנת תכנית עסקית ליזם.

 

פירוט הסיוע


•    תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של

     חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").
•    ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה/ותיק).
•    ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור   של   85%- 70% מגובה ההלוואה.

      בנוסף נדרשת ערבות  אישית של הבעלים.
•    ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל. 
•    ההלוואה נתנת באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה,

      צמוד מט"ח.
•    שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית

    להלוואות  מסוג    זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

 

ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים קטנים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.

סכום ההלוואה


- "הלוואה זעירה" - עסקים עם מחזור שנתי שאינו עולה על 3 מיליון ₪ - עד 100,000 ₪.
-  עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ - עד 500,000 ₪.
-  עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪ - עד 8% מהמחזור. 

 

תקופת ההלוואה עד 5 שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן והריבית.

ריבית


שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה,  ויאושר ע"י ועדת הקרן. ההלוואה  תינתן  באחד המסלולים הבאים :

שקלי  צמוד-מדד, שקלי לא צמוד, צמוד לדולר. 
 

בטחונות


בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק)

הלוואה בערבות מדינה