רשומות אחרונות

ארכיון

תגיות

פנסיה חובה לעצמאיים

ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום ד' האחרון את חוק פנסיה חובה לעצמאיים ההסדר יכנס לתוקף ב ..1.1.17 החובה להפריש חלה על עצמאיים מגיל 21 ומתחת לגיל 60 מה הם אחוזי ההפרשה? עד מחצית השכר הממוצע במשק ו – 12.55% מעל ועד השכר הממוצע במשק4.45% סה"כ למי שהכנסתו לפחות בגובה השכר הממוצע מדובר בכ- 850 שקלים לחודש ניתן לקבל הטבות מס בגין ההפקדה החדשה: 1.הפקדה לקופ"ג עצמאית שמזכה בניכוי וזיכוי למפקיד בתנאי שהוא משלם מס. שינוי בדמי ביטוח לאומי כתוצאה מהחוק החדש .2 הפחתת דמי הביטוח עד 60% מהשכר הממוצע במשק ל 2.87% במקום 6.72% העלאת דמי הביטוח מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ל 12.85% במקום 11.23%

דו"ח תזרים מזומנים

חשיבותו של דו"ח תזרים מזומנים בעסק עסקים יכולים ליפול או להיקלע לקשיים תזרימים במידה ובעלי העסק לא ינהלו דו"ח תזרים מזומנים שישקף להם בצורה ברורה את מצבו הכספי של העסק. עסק יכול להיות רווחי ולמרות זאת לא לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות השוטפות. יתכן מצב שבו דו"ח רווח והפסד יהיה חיובי אך דו"ח תזרים מזומנים שלילי וזאת ממספר סיבות: א. הרווח העסקי איננו מכסה את ההתחייבויות שאינן רשומות בדו"ח רווח והפסד. ב. קיימת לעסק בעיה לגבות תשלומים מלקוחות ובפועל תשלומים טרם נתקבלו למרות שנרשמו בדו"ח רווח והפסד. יתכן מצב שבו דו"ח רווח והפסד יהיה שלילי לעומת תזרים מזומנים חיובי: א. דחיית תשלומים לספקים בפועל לעומת רישום ההוצאה לספקים בדו"ח רווח והפסד. ב. תתכן הזרמת כספים חיצונית שאינם קשורים להכנסות העסק

050-6209090

  • facebook

03-9288802

הברזל 32, בניין ב', תל אביב

©2017 BY רו"ח אורלי מלי ייעוץ פיננסי ומיסוי. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now