רשומות אחרונות

ארכיון

תגיות

נוהל גילוי מרצון - עדכון חדש מיום 12.12.17

ב-12.12.17 פורסם נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה מדובר בשלושה מסלולים: 1. מסלול אנונימי שחל מיום הפרסום ועד 31.12.18 2. מסלול גלוי שחל מיום הפרסום ועד 31.12.19 2. מסלול גלוי מקוצר שחל מיום הפרסום ועד 31.12.19 עם פרסום הנוהל, מתחייבת רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר. בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה. תנאי חשוב מאוד הוא שבמועד הפניה לגילוי מרצון אין עדיין בידי הרשות מידע הקשור לגילוי לרבות ביחס לבן/בת הזוג של המבקש ,

050-6209090

  • facebook

03-9288802

הברזל 32, בניין ב', תל אביב

©2017 BY רו"ח אורלי מלי ייעוץ פיננסי ומיסוי. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now