רשומות אחרונות

ארכיון

תגיות

מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על אדם שבבעלותו 3 דירות או יותר (גם חלק בדירה נחשב כדירה) ושסה"כ חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו . המס מוטל על שנת מס מלאה. נמכרה דירה במהלך השנה היא תחויב רק על החלק היחסי מהשנה . סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע X החלק היחסי בשנה בה היה חייב X החלק בבעלות . (הסכום הקובע - סכום המחושב ע"פ נוסחה שבחוק הלוקחת בחשבון את מיקום הנכס ושטחו על בסיס מדדים סטטיסטיים). החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס ע"פ סכום קובע מתואם יחסי. אם ברצונכם לדעת פרטים נוספים , מועדי תשלום, מילוי הדיווח לר

גילוי מרצון

הליך הגילוי מרצון מסתיים ב-31 בדצמבר 21 דצמבר 2016 עוד 10 ימים ל"נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים . עד היום הוגשו במסגרת ההליך כ- 6,000 בקשות נוהל הגילוי מרצון והוראות השעה שהופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים בעוד 10 ימים, ב-31 לדצמבר 2016. במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ- 6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20 מיליארד ₪. עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר. מציעה לסייע לכל מי שעדיין לא נצ

050-6209090

  • facebook

03-9288802

הברזל 32, בניין ב', תל אביב

©2017 BY רו"ח אורלי מלי ייעוץ פיננסי ומיסוי. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now