רשומות אחרונות

ארכיון

תגיות

טיפ עסקי - 161

עבדתם ביום הבחירות לרשויות המקומיות? חשוב שתדעו: בחוק אין הגדרה לגבי מועד השבתון, אך לאור העובדה שבחוק הבחירות קבעו ששעות ההצבעה הן מ- 07:00 עד 22:00, מקובל להתייחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00. מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון. עובדים שהועסקו באופן חד פעמי במהלך יום הבחירות בעבודות הקשורות למערכת הבחירות עצמה, כגון: עבודה בוועדת קלפי, עבודה בשירות אחת המפלגות וכיו"ב, זכאים לתנאי שכר מיוחדים. עובדים (כולל עובדים זרים המועסקים בסיעוד או בענפים אחרים) שנתבקשו על ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבע

טיפ עסקי - 160

האם הוצאות כיבוד מחוץ לעסק הן הוצאות מוכרות? בית המשפט המחוזי, בפסק דין שניתן ע"י השופט בורנשטין בעניין חברת מהילי, ניתח את הוראות סעיפים 17 ו-31 לפקודת מס הכנסה כמו גם את הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 ("התקנות") (ובפרט את תקנה 2(1) לתקנות) וקבע, כי הוראות הדין אינן מאפשרות ניכוי הוצאות כיבוד שהוצאו שלא במקום עיסוקו של הנישום. השופט הוסיף וקבע, כי אין לקבל את הטענה לפיה יש לראוֹת בבתי הקפה כחלק ממקום העיסוק גם אם הנישום מקיים בבתי הקפה פגישות עסקיות באופן תדיר. הסיבה היא שקבלת טענה זו תרוקן מתוכן את הגדרת "מקום עיסוק" כפי שהוּספה בתיקון לתקנות והמתייחסת למקום שבּו .מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו .הוגש ערעור לבית המשפט העליון ונדחה א

050-6209090

  • facebook

03-9288802

הברזל 32, בניין ב', תל אביב

©2017 BY רו"ח אורלי מלי ייעוץ פיננסי ומיסוי. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now