הפקדות מירביות לקופות

אנחנו ביומיים האחרונים של סוף שנת המס ובמסגרת פעולותינו האחרונות לשנת המס 2015 כדאי שנבדוק אם הפקדנו את ההפקדות המירביות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

*שיעור ההפקדה המירבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 7% מההכנסה השנתית הקובעת עד תקרת הכנסה שנתית בסך 264,000 ₪. 2.5% הראשונים אינם מוכרים לצורכי מס, ואילו 4.5%% הבאים מוכרים לצורכי מס.

*מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

זו תוכנית החיסכון היחידה בה ניתן לחסוך וליהנות מפטור מלא ממס רווח הון בעת ביצוע משיכה כדין.