מס חברות

ביום 5.1.16 פורסם ברשומות החוק תיקון לחוק מס הכנסה (מס 216) התשע"ו --2016 שעניינו הפחתת מס חברות ב-1.5% מ-26.5% ל-25%. החוק יחול על הכנסה שהופקה או נצמחה החל מיום 1.1.2016. הורדת המס היא צעד מתבקש וחיוני. כשבוחנים את הנתונים בהשוואה עולמית, מתברר בשנתיים האחרונות ישראל נותרה מאחור עם שיעורי מס גבוהים ביחס לעולם . בעוד שבשנת 2013 החלה באירופה מגמה של הורדת שיעורי המס, בישראל נמשכה מגמת העלייה, עד שהגיע לרמה של 26.5% מס כמעט אחוז מעל הממוצע האירופאי. צעד זה יעלה את הכדאיות של חברות זרות להשקיע בישראל.