נקודות זיכוי בגין פעוט

מתי בדקתם לאחרונה האם אתם מקבלים נקודות זיכוי בתלוש החודשי ההולמות את מצבכם המשפחתי? נקודות זיכוי בגין פעוט: נקודות זיכוי בגין פעוט שטר מלאו לו 4 שנים בשנת המס מוענקות גם לאבות לילדים. נקודת זיכוי אחת בעת לידת הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו 3 שנים. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר לידת הפעוט ובשנת המס אחריה.