הצהרת הון

לאחרונה פנו אלי הרבה מאוד לקוחות וציינו בפני שקבלו דרישה להצהרת הון. מה היא הצהרת הון? הצהרת הון היא מאזן אישי על הרכוש וההתחייבויות המוגש לרשות המיסים. מי מקבל דרישה להצהרת הון? עצמאים (עוסק מורשה ועוסק פטור), שכירים שמגישים דוחות כי הכנסתם לשנה גבוהה ובעלי מניות בחברות. מתי מקבלים דרישה להצהרת הון? בדרך כלל נדרשת הצהרת הון ראשונה לאחר פתיחת התיק ובהמשך כל 4 שנים. למה משמשת הצהרת ההון? פקיד השומה באמצעות הצהרת ההון עורך השוואות ויכול לדעת האם הנישום הצהיר על כל הכנסותיו. האם נתן להגיש לבד הצהרת הון? הצהרת הון הינה חשובה מאוד וחשוב שתערך ע"י מיצג מקצועי ומנוסה. חשיבות מיוחדת יש לייחס גם להצהרת ההון הראשונה ולכן רצוי להגישה באמצעות מייצג שהוא רואה חשבון או יועץ מס. הצהרת הון שגויה עשויה לגרום לבסיס השוואתי שגוי לפקיד השומה ולתוצאות שעלולות לעלות בכסף רב.