גילוי מרצון

הידעתם?

המסלול האנונימי לגילוי מרצון- בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה נתן להגיש עד 6.9.15

המסלול המקוצר לגילוי מרצון - בקשות לא אנונימיות עם סכומי הון והכנסות חייבות במס נמוכים יחסית נתן להגיש עד 6.9.15.

במסלול הרגיל והאנונימי רשאי פקיד השומה, לאחר הגשת דוחות מס מתקנים, לחתום עם הנישום על הסכם שומה חלקי (על מרכיבי הגילוי מרצון בלבד)

מומלץ למהר ולפנות אלי. לאחר 6.9.15 יסתיימו ההטבות במסלול הנ"ל.