דוחות לשנת המס 2014

המועד להגשת הדוחות לשנת המס 2014 בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה הינו:

• יחידים המגישים דוחות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, יחידים החייבים בהגשת דו"ח " מקוון " לפי סעיף 131 (ב2) ונאמנים החייבים בהגשת דו"ח - עד ליום 31.5.2015. • שאר היחידים - עד ליום 30.04.2015. • חברות - עד ליום 31.5.20155.

כדי לאפשר קבלת כל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת 2014, נדחה מועד הגשת הדו"ח, ליחידים החייבים בהגשת דו"ח "מקוון" לפי סעיף 131 (ב2), עד ליום שלישי ה-30.6.2014.

עקב דחיית המועד להגשת הדו"ח ה"מקוון" ליחידים העונים על דרישות החוק, נדחה גם מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2014, ליחידים החייבים בהגשת דו"ח, שאינם חייבים בדו"ח "מקוון", עד ליום ראשון ה- 31.5.2015.