דמי שכירות

קיימים שלושה מסלולי מס על הכנסות מדמי שכירות:

א. פטור ממס, מלא או חלקי (תקרה חודשית ל-2015: 5070 ש"ח לחודש

ב. חיוב במס בשיעור 10% ללא קיזוז הוצאות, הפסדים או פטורים

ג. חיוב במס לפי מדרגות המס השולי (בקיזוז הוצאות, הפסדים)

באיזה מסלול כדאי לבחור? האם לבחור במסלול ה-10%? לאו דווקא.

פנו אלי כדי שאבדוק עבורכם מה המסלול העדיף.

החיסכון עשוי להגיע לאלפי ש"ח בשנה.