מנגנונים של גילוי מרצון

מה הם המנגנונים של גילוי מרצון?

המנגנון הראשון - המסלול המקוצר: לפי מסלול זה, במקרים בהם ההון הלא מדווח הוא עד סכום של 22 מיליון שקל, והמס שיש לשלם בגינו אינו עולה על חצי מיליון שקל, יכול הנישום להגיש את הבקשה לגילוי מרצון בצירוף הדו"חות המתוקנים (או החדשים) ומיד עם אישור הבקשה לקבל שובר תשלום.

המנגנון השני - המסלול האנונימי: לפיו יוכל אדם לפנות לרשות המסים דרך מייצג (עורך דין או רואה חשבון), שיציג לרשות את הנתונים ללא זיהוי של הפונה עצמו. במידה ויגיע לסיכום מול הרשות, יחשף שמו של אותו אדם והוא ימשיך בנוהל הגילוי מרצון.