הורים לילדים, מה השינוי בנקודות זיכוי שתקבלו בשנת 2017?


המצב כיום:

גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מיום היוולדו עד גיל 4 באופן הבא: נקודה אחת בעבור ילד עד גיל שנה, שתי נקודות בעבור ילד בגילאי שנה עד שנתיים, שתי נקודות בעבור גילאי שנתיים עד שלוש ונקודה אחת בעבור גילאי שלוש עד ארבע.

נשים זכאיות לחצי נקודה מיום היוולדו של הוולד, ועם הגיעו לגיל שנה ועד גיל שש, זכאיות הן לשתי נקודות בעבור כל שנה.

הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה:

שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי עד גיל שנה, ול-2.5 נקודות מגיל שנה עד שש.

התוספת לשכר נטו היא אלפי שקלים .

רוצים לדעת יותר?

פנו אלי