העברת כספים מחשבונות בחו"ל לארץ


הבנקים מערימים היום קשיים מרובים בכל הקשור להעברת כספים מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל. הפיקוח ההדוק של הרשות להלבנת הון על הבנקים וקנסות המוטלים עליהם על ידי הרשות גורמים להם להתייחס בחומרה ובהקפדה לבקשות העברת כספים,והבקשות נענות בשלילה גם אם הלקוח עומד בכל דרישות החוק והתקנות.

מספר דוגמאות:

1. לקוחה צעירה מכרה ביטקווין בסכום מכובד והרוויחה סכום נאה. הכסף הומר מביטקווין

ל-$ ונדרש להעביר אותו מאחת ממדינות אירופה לארץ. הבנק בקש מהלקוחה

הסכמים ומסמכים מרובים תוך כדי שטוענים מולה שסיכוייה לקבל אישור להכנסת

הכספים לישראל אפסיים.

הלקוחה פנתה אלי, כשהיא כבר שוקלת להשאיר את הכסף בחו"ל.

נפגשתי עם סגנית מנהל הסניף מס' פעמים, הכנתי לאחר תחקיר יסודי את כל

המסמכים שנדרשו , ודווחתי לרשות המיסים על העסקה כנדרש.

לאחר עבודה מאומצת, המסמכים אושרו ע"י היועצת המשפטית של הבנק והכסף נכנס

לחשבונה של הלקוחה.

2. לקוח שלי קבל כספי ירושה בחו"ל וסיים לפני כשנה תהליך של "גילוי מרצון" מול רשויות

המס. כלומר: בעזרתי קבל הלקוח אישור (לאחר תשלום מס) להעביר את הכסף לארץ.

הוא לא העבירו מיד והכסף המתין בחו"ל כשנה. כשחפץ הלקוח להעביר את הכסף לארץ

נתקל בסרובו של הבנק שבקש שוב לבדוק את מקורות הכסף.

הכנתי לבנק את כל המסמכים הדרושים כולל אישורי רשויות המס והבנק אשר את העברת הכסף מחו"ל לארץ.

אם אתם רוצים להעביר כספים מחו"ל לארץ והבנקים מערימים עליכם קשיים - פנו אלי.

אלווה אותכם בתהליך מקצועי, יעיל וזריז ככל האפשר מול הבנק ומול הרשויות.

אורלי מלי, רו"ח , בניין בסר 4, מצדה 7 בני ברק

טלפון: 03-9288802 פקס: 1533928802 פלאפון: 0506209090

מייל: omaly7@gmail.com , אתר: orlymaly.co.il , פייסבוק : אורלי מלי